algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 

Belangrijk:
230V met aardedraad dient voor aanvang van de montage bij 1 van de poort-palen aanwezig te zijn.

en indien intercom of videofoon, dan dient ook de 8 aderige UTP kabel van de woning naar de poort aanwezig te zijn.

Wat doen wij:

•Openhalen en terugleggen van de bestrating. Monteren poort en paal beugels, met m10 draadeinden of chemische ankers.
• Aanbrengen en aansluiten bekabeling.Afregelen electronica en programmeren / inlezen van de 2handzenders.
• Poortstop (middenaanslag) indien nodig. Poort zijaanslagen.
• Monteren motoren, sensoren, sleutelcontact, evt zwaailamp, parlofoon, videofoon, codeclavier ed.
• Lakken van de beugelset naar de kleur van uw poort.
• Op maat maken van poortbeugels indien nodig, en galvaniseren en lakken.
• Duidelijke uitleg van onze monteurs en op papier.
• Poort kan ingesteld worden op manueel of automatisch sluiten.
• 3 jaar garantie op alle motoren !!!!!!
• Kortom uw poort geheel geautomatiseerd !!!
• Montagetijd afhankelijk van de situatie, maar meestal 1 tot 2 dagen werk.
• Montage door specialisten, met 25 jaar ervaring op het gebied van toegangscontrole. Advies:
Mocht u nog gaan beginnen met het aanleggen van de oprit: Denk dan aan het aanbrengen van een kunststof buis, met een minimale diameter van 45 mm inwendig,
ongeveer 30 cm onder de oprit, tussen de poort-palen cq. penanten.en op 30 cm achter de poort.
Zodat onze monteurs niet de oprit behoeven open te breken.

 

 Werkzaamheden die door de opdrachtgever voor en/of na aanvang van de montage uitgevoerd dienen te worden:

* Het uitzetten van terreingrenzen, hoek- en eindpunten, de juiste richting en hoogte van de te plaatsen afrastering en de plaats van eventuele poorten in de hekwerklijn, d.m.v. piketten; of hiervoor bij aanvang van montage aanwezig te zijn;

* Het inlichten aan de montageploeg over de aanwezigheid van leidingen en kabels d.m.v. piketten op juiste ligplaats te plaatsen, of hiervoor bij aanvang van montage aanwezig te zijn. De informatie van de ligplaats van leidingen en/of kabels dient door klant opgevraagd te worden, bij de elektriciteit , nuts, gas, en of telecom distributeur.

* Het aanvragen van eventuele bouwvergunning, of het melden van plaatsing hekwerk , bij de gemeente.(bijv: metselen van penanten).

* Het openbreken en herstellen van asfalt- en/of klinkerbestrating in de lijn van de afrastering en/of poort(en);

* Het opruimen en afvoeren van overtollig zand wat overblijft na het maken van gaten ten behoeve van de fundering, inclusief de sloop- en snoeimaterialen:

* Het graven van sleuf in de grond, t.b.v. bekabeling voor geautomatiseerde poort, en of video/parlefoon:tussen woning cq garage, en een van de poortpalen;* U bent verplicht ons in te lichten over de aanwezigheid van obstakels. Indien obstakels aanwezig blijken te zijn waarover u ons niet hebt ingelicht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade;

* Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van derden ter zake van schade aan eventueel aanwezige leidingen en/of kabels.

* Geautomatiseerde poorten , welke niet voorzien zijn van knellijsten, 2 sets sensoren, en dus een veilige “sluis” creëren(set sensoren voor de poort, en set sensoren achter de poort ) geven indien niet juist bedient , kans op beklemming van personen en voertuigen. Voorts vrijwaart u ons in dat geval voor aanspraken van welke aard dan ook,ook indien er niet gebruik wordt gemaakt van een “sluis “ ;Tevens vrijwaart u ons voor aanspraken indien u of anderen de poort, automatisering, handzenders, GSM module ed.onjuist bedient,en vrijwaart u ons voor aanspraken indien u of anderen de installatie demonteren, beschadigen of de electronica-kast openen, welke voor gevaarlijke situaties kan zorgen.  sensoren, de electro-kast, sensoren, motoren ed mogen alleen door ons aangewezen peronen / monteurs geopend worden, indien een niet door ons aangewezen persoon een van deze onderdelen opent of demonteerd vervalt elke vorm van garantie.

Tijdens doorrijden met auto/fiets of elk ander voertuig dient u ten alle tijden voorzichtig te zijn dat uw voertuig de poort niet zijdelings raakt, of dat uw voertuig met de onderzijde de eventuele poortstop raakt, wij zijn niet aansprakelijk indien uw voertuig oid schade oploopt tijdens het passeren van de poort.

Facturatie geschied altijd nadat de werken zijn voltooit, eventuele incassokosten na de betalingstermein van 14 dagen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij wanbetaling gaat de factuur automatisch na drie weken naar een incassokantoor, alle extra onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever / klant. Bij wanbetaling of niet op tijd betalen vervalt elke vorm van garantie.

 

* Indien er vertraging in de montage door obstakels in of boven de grond plaatsvindt, zullen de hieruit voortkomende meerwerkzaamheden met u worden verrekend op basis van nacalculatie tegen een manuurtarief van \ 38,00 excl. BTW voor hekwerkmonteurs en \ 49,00 excl. BTW voor elektromonteurs.

Alle op op deze site en op de facturen vermelde prijzen zijn exclusief btw.

3 jaar garantie op de motoren en electronica print, voor alle andere onderdelen geldt de standaard fabrieksgarantie. dus videofoons, intercoms, codeclaviers=1 jaar garantie.

Alle prijzen van de codeclaviers, intercoms, videofoons ed waar "incl montage" bij staat, gelden alleen in combinatie met de montage van nieuwe poortopeners, op dezelfde dag gemonteerd, en mits er indien nodig een 8 aderige UTP kabel is aangebracht. 

Geldigheidsduur offerte tot 2 maanden na offertedatum.

Uw poort handmatig openen, dan nooit de sleutels van de motoren in het slot laten steken,  deze kunnen nl dan afbreken.

onderhoud-reparatie-en-aansluitschemas

 Uw Proteco Poort reageert niet op de handzender:

1 Proberen om uw poort te openen met het sleutelcontact (1 klik naar rechts draaien): lukt dit dan is de mogelijke oorzaak dat de batterij van de zender leeg is.

2 U beweegt uw hand tussen de sensoren, u hoort dan een klik geluid, hoort u niks, dan zijn de sensoren mogelijk geblokkeerd door onkruid, ongedierte oid. Oplossing: deze blokkade verwijderen.

3 Controleren in uw meterkast of de zekering “aan “staat.

4 De poort reageert nog niet, dan de motoren ontgrendelen met de bijgeleverde sleutels, en de poort met de hand openen.

5 U heeft geen sleutels: Dan de motoren aan de poort-vleugel kant losschroeven, aan de onderzijde zit een 8mm imbusbout, deze losdraaien, vervolgens een m6 bout in het asje draaien, en geheel naar beneden verwijderen. (deze as kan vastzitten), dan met griptang en hamer lostikken.

6 Geen oplossing? : dan een e-mail naar info@poort-automatisering.nl met uw adres gegevens om een afspraak met een service monteur te maken.  of "klik"hieronder.


offerte aanvragen

Kijzer AB Poort Automatisering ©2017

Al 30 jaar nummer 1 in poortautomatiseringen.

Hekwerken telefoonnummer  NL 06 - 53 801 098 B +31653801098

info@poort-automatisering.nl  www.poort-automatisering.nl   www.poortopeners.com 

Importeur van:  protecto hekwerken